SkiJo SoftwareUkázková videa

Poděkování za ukázková videa patří firmě CADservis s.r.o..
Byly připojeny komentáře - vždy je totiž možno něco udělat jinak.
Pokud je Vám antivirem bráněno ve stahování, použijte download.skijo.cz, uživatel i heslo "videa".

Videa nová
Video 1 - Základní půdorys
Jedná se o video starší. Dialogy otvorů již obsahují náhled na zakreslovaný otvor. Viz video "18 - Zadávání otvorů".
Video 2 - Kopie 1.NP na 2.NP
Video 3 - Elektro
Video 4 - Vytápění
Video 5 - Rekonstrukce
Projevily se zde určité nedostatky původní kresby - více čar na sobě, dveře nebyly kresleny "typicky" - byly kopírovány ručně. Proto byla nutná "ruční" práce při úpravách ... .
Video 6 - Situace
Video 7 - Model (pro AutoCAD)
Video 8 - Výrobky
Video 9 - Ocel-šrouby
Video 10 - Okna v rovném ostění
Jedná se o video starší. Dialogy otvorů již obsahují náhled na zakreslovaný otvor. Viz video "18 - Zadávání otvorů".
Video 11 - Okna v zalomeném ostění
Jedná se o video starší. Dialogy otvorů již obsahují náhled na zakreslovaný otvor. Viz video "18 - Zadávání otvorů".
Video 12 - Okna speciální
Jedná se o video starší. Dialogy otvorů již obsahují náhled na zakreslovaný otvor. Viz video "18 - Zadávání otvorů".
Video 13 - Okna speciální 1
Ukázka nastavení neomezeného množství odskoků po vypnutí dialogu. Jedná se o video starší. Dialogy otvorů již obsahují náhled na zakreslovaný otvor. Viz video "18 - Zadávání otvorů".
Video 14 - Základy - vazba na XREF půdorysu
Připravovaná verze SkiJo 23.0 obsahuje funkci kreslení základového pasu. Na ukázce je také vidět postup vytvoření návaznosti výkresu základů na podklad, odvozený z hlavního půdorysu. Takto je doporučeno pracovat se všemi profesemi.
Video 15 - Tabulka oceli
Video 16 - Armování
Videa 15 a 16 ukazují funkce nově uvedené verze SkiJo 25.0 - tabulka oceli, která provádí výkaz prvků ocelových konstrukcí a ukázka armování betonových prvků s výkazem do tabulky.
Video 17 - Kreslení schodišť
Video 18 - Zadávání otvorů
Video 20 - Specifikace a tabulky výrobků
Video 21 - Tabulky výrobků v praxi

Videa starší
Video 1 - definice výkresu, začínáme
Video 2 - stěny, příčky
Video 3 - komín, obklad
Doporučení - komín kreslit dříve, stěny a příčky napojovat do něj.
Video 4 - okno, dveře, popis výrobků
Doporučení - nekreslit otvory do stěn-příček s obkladem, obklad kreslit až po otvorech.
Video 5 - překlady
Video 6 - schody
Video 7 - kótování
Doporučení - při kótě celkové využít volbu odsadit - budou přesné distance mezi kótami. U celkové kóty zadat body jinak - aby nedošlo k nadměrnému protažení vynášecí čáry - viz příručka - první úsek asociativních kót SkiJo. Pro kóty vnitřní nastavit "kótu vnitřní", nebudou kresleny vynášecí čáry. Body vnitřních kót zadávat v průsečících s obvodovou stěnou (koncích příčky) - kóty pak lépe reagují na změnu polohy příčky.
Video 8 - šrafování
Zde se projevila anomálie ZwCAD v nastavení měřítka šraf - zřejmě přepočet z palců. SkiJo měřítko nastavuje optimálně za určitých podmínek, viz SkiJo-problémy
Video 9 - popis místností, legenda
Video 10 - zařizovací předměty, rychlá knihovna
Video 11 - inženýrské sítě, obecná knihovna
Doporučení - do rohových razítek doplňte vlastní logo.
Video 12 - slepý půdorys, elektro
Doporučení - pro přesné umisťování značek a napojovaní vodičů zapnout krok - je po definici elektro optimálně nastaven. Nyní jsou již umisťovány značky prvků (místo názvu bloku) v legendě elektro.
Video 13 - vytápění, ostatní profese
Doporučení - před kreslením topení (jakékoliv profese) provést na začátku její definici - kresba pak bude barevnější. Definovat možno i dodatečně. Otopná tělesa umisťovat s volbou střed - dohledání středu otvoru.

Ing. Petr Skokan